VOORWAARDEN

 1. Invoering

Deze Website Standaard Voorwaarden en Condities geschreven op deze webpagina zullen uw gebruik van deze website beheren. Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, ging u ermee akkoord om alle hierin vermelde algemene voorwaarden te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden van deze website.

Minderjarigen of mensen jonger dan 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Afgezien van de inhoud die u bezit, zijn Safari Club S.A. en / of haar licentiegevers volgens deze voorwaarden eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en -materialen die deze website bevat.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

 

 1. Beperkingen

U bent specifiek beperkt in het volgende

 • publiceren van enig websitemateriaal in andere media;
 • het verkopen, sublicentiëren en / of op andere wijze commercialiseren van websitemateriaal;
 • publiekelijk uitvoeren en / of tonen van enig materiaal op de Website;
 • het gebruik van deze website op enige manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
 • het gebruik van deze website op enige manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
 • het gebruik van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op enige manier schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
 • zich bezighouden met data mining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
 • gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn beperkt voor toegang door u en Safari Club S.A. kan de toegang door u tot alle delen van deze website verder beperken, op elk moment en geheel naar eigen goeddunken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en u moet ook de vertrouwelijkheid in acht nemen.

 1. Uw inhoud

In deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website, betekent “Uw Inhoud” alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Safari Club S.A. een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Safari Club S.A. behoudt zich het recht voor om al uw inhoud van deze website te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

 1. Geen garanties

Deze Website wordt aangeboden “zoals ze is”, met alle fouten, en Safari Club S.A. geeft geen enkele garantie of verklaring af met betrekking tot deze Website of het materiaal op deze Website. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Safari Club S.A. en haar functionarissen, directeurs en werknemers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract valt. Safari Club S.A., inclusief zijn functionarissen, directeurs en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, vervolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website.

 1. Schadeloosstelling

U vrijwaart Safari Club S.A. voor en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

 1. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

 1. Variatie van voorwaarden

Safari Club S.A. is toegestaan ​​deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door deze Website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig zult herzien.

 1. Toewijzing

Safari Club S.A. mag zijn rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan ​​om rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

 1. Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Safari Club S.A. en u in verband met uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Griekenland, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de nationale en federale rechtbanken in Griekenland voor het oplossen van eventuele geschillen.

 1. Annulering

Voor een volledige restitutie van de Tour dient een annulering 24 uur voor de ophaaltijd van de accommodatie te worden gedaan.

Als de gast minder dan 24 uur vóór de ophaaltijd van de accommodatie annuleert of niet op komt dagen voor het ophalen, kan de tour niet worden gerestitueerd.