Ισολογισμός χρήση 1987     Ισολογισμός χρήση 2006

Ισολογισμός χρήση 1988     Ισολογισμός χρήση 2008

Ισολογισμός χρήση 1989     Ισολογισμός χρήση 2009

Ισολογισμός χρήση 1990     Ισολογισμός χρήση 2010

Ισολογισμός χρήση 1991      Ισολογισμός χρήση 2011

Ισολογισμός χρήση 1992     Ισολογισμός χρήση 2012

Ισολογισμός χρήση 1993     Ισολογισμός χρήση 2013

Ισολογισμός χρήση 1994     Ισολογισμός χρήση 2014